The hundreth song of love- A sample

Ingoma yakho eyangivusayo

O mntakwethu kwathi uma ngiphaphama

Ngaphaphamela phezu kwezinkodlo zakho

Ngavukela phezu kwezingoma zakho ezimakhulukhulu

Ngaze ngantathatheka ngaze ngezwa umoya

Umoya owawugijima njengawe

Wena wagijima ngemikhondo engemisebe yelanga

Kwaze kwababaza uHhemu ethi,

“Yini leyaya?”

Esho ebona umbani osuka emehlweni akho

When I came to my senses, sweetheart

I only recall the beaded pillows of poetry

A hundred stiches, inscriptions of passion

Scattered like fertilised embryos in the wind

Lavitating like a racing horse chasing sun

And Hhemu exclaime, “What is that flash?”

As the bold bolt of your gaze knocked me senseless

By Mazisi Kunene

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s